شعرفردا

آن دختر زیبا,که می کشاند مرا به کوچه ی فردا,اُمیدست


 

وقتی که دین ظاهـــرت در شهــر مـی غـرّد
در باطنت مـوری غریـب و خوار و بیمارست 

باید که مـورِ باطـنت را پـروراند و خــواست
تا شهرِ آرامش شود,این رسم هشیارست

 

 

 

یکشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۳  توسط سعیدتابان  |

 

اعدام احساس

یک استخوان تیره قبرش فشرده تر شد

وقتی که یک گل سرخ قربانی تبر شد

تشکیل ابر تیره تبخیر کار ما بود

باریدنش به روی ویرانه ها چه شر شد

روزی که ما رسیدیم تا قله های عزت

  غفلت بلای ما شد ترفیع ما ضرر شد

یک مشت آتشینیم بر روی سینه ی شب

باید که مشت دیگر شاید که شب دمر شد

بیتی که می نویسم بر روی سطر فردا

اعدام شور و احساس حالا که شب به سر شد

 

 

پانزده دی ماه 91

جمعه نهم آبان ۱۳۹۳  توسط سعیدتابان  |

 

....

 

 

 

تنهایی ِ "کوبانی"از ننگ بد سودست

انسانیتم رفتست, این ورطه ی مطرودست

 

 

 

سه شنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۳  توسط سعیدتابان  |

 

 

 

چَنی هَلگِه دو زَم که بویی چشام
که دنیای تازه بِیینم حَوام

که بویی گُواره دل بی ستار
بُحفته و ِ عشقت صویا با بیار

د ِ دورِه که بیه سِلامَم و ِ وام
مِ تونه فقط سی خود ِخوت میحام

کِی تی تال بازِم خدا هم دونه
م ِ فکر و خیالم تونی دُردونه

حروم دلم با اگر بی تو با
تمومم تونی آسمونم بیا

یه لحظه جدا دِت نِئیمه حریص
نموئه که د ِخُوم جدا بام اَنیس

تو خومی که وا مه لج اُفتائیه
خودآزارُ و ِ رَه کج اُفتائیه

کَژی بَستیَه نازنین و دو پام
که میرم،ولی وا زِوَرتی میام

دلم تونه میحا دَس ِ م ِ که نی
اگر که و ِ م ِبا میرم زیتِری

خیابونه بی شونیا تو بِلا
قِدَم بی گُما تو قدم د ِخَرا

اَری کُچکِلَه شاخِمِه اِشکِنای
اَری شاپَری کُشتیمَه کِ میای

دِ می خشکلیُ د ِ ری خشکلی
تونی کُل خویی و ِ کُشتِه زلی

اگر که بیایی و ِ تِم اِ اِنار
دِ مَعنی ِنارَه غَم و قلب ِ زار

د ِ ایچه  بیارم  نکو یا نناز؟!
یَه کِه م ِ حَنِم که نِئی و نِماز!

م ِ ایلانِ دیوار ِم و چَنگ کَش
تو اولان ِ دیواری و گُم د ِچَش

م او ثانیه درمیارِم دو بال
که دیوار ِ وِرداری اِ جون و حال

پِر ِ پیت ِ م ِ سی شَق ِ دِم رَتا
دِ وِرگَردو ای ناقص ِ بِ شفا

 

 

دوشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۳  توسط سعیدتابان  |

 

بمباران غنچه ها

 

کودکان در زیر موشک های پست
غنچه های بی دفاع و پرپرند

مرگ بر فرمان آتش مرگ , مرگ
بس کنید این غنچه ها پیغمبرند

چهارشنبه یکم مرداد ۱۳۹۳  توسط سعیدتابان  |

 

چه کسی جای تو را می گیرد

دیشب از دست دل بی طاقت

رفته بودم به غروب شادم

پی آن خاطره ی شیرینم

غم گم کردن راه

به سرم هیچ نبود

آخر این سر به غروب

لقبش راه بلد بوده و هست

می گذشت از همه ی خاطره هایی که لجنزاری بود

شب تر از این شب شوم دل زار ما بود

و رسیدم به غروب

خاطره بر سر آن یاد نبود

چشم چرخاندم و دیدم

گوشه ای کز کرده

به کنارش رفتم

دست او را که گرفتم

دست سردش این بار

در دو دستم جا ماند

داد و فریادم سخت

لحظه ها را لرزاند

من مقصر هستم

من خودخواه

سختی راه سفر

سفر این همه سال

خاطره را فرسود

خاطره مرد و خدا این را خواست

و فراموشی من

ملک الموت همان خاطره بود

بر افق های غروب شادم

پرده ای از شب غمبار کشیدم

من عزادار توام

چه کسی جای تو را می گیرد

در زمانی که در آن

نطفه ی خاطره ها می میرد
 

 

دوشنبه دوم تیر ۱۳۹۳  توسط سعیدتابان  |

 

«آه»در عـشـق جـای آن غـرور شـهـسـوار مـرد نـیـسـت

هـرکـس تمنـا مـی کند بـرگشته و نـامــرد نیست

عـشـقـم بـیـا یک لحظه ای بر روی نامم مکث کـن

ایـن سرنوشت لـعـنـتـی را با دلـت بر عـکـس کـن

دیـگـر بـیـا غـم هـا به من آسان و بد پا می دهنـد

دل شـهـوت غـم دارد و من را به رسـوا می دهنـد

پـوشــانــده ام بـا خـنــده هـایـم گـریـه هـای زار را

پـوســانــده ام ایـن نـازکِ بـد جـنـس در انـظـــار را

دلـتـنـگ آن خـوابم که یک شب آمدی در خانه ام

مـرده بـرای لحظه ای هستم که باشی شانه ام

آهــنــگ هــا بــا یـاد تـو تـکــرار و تـکـراری شـدنـد

بـا هر کدام از شورشان این واژه ها جــاری شدند

شـایــد بـخـواهـد طـبـع مـن بـاز از هـوایـت گل کند

تـکـلـیـف دل روشـن نـشـد تـا کـی بـرایـت گل کند

مـن خـسـته ام از سال های بی حضورت نـازنـیـن

دیگر نمی خواهم که سالی نو شود بی تو همین

فـردا دروغـی از امــیــد خـوش زبــان بــود آفــریــن

مـن را کـشـانـد ایـن بـی وفـا تـا پـرتـگـاه ِ آخـریـن

افـتـادم از چـشـم تـو و پـیـدا شـدم درشـعر «آه»

چشمک به شعری می زنم تا گل کند از یک تباه

چهارشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۳  توسط سعیدتابان  |

 

عاشق و شاعر

عاشق و شاعر از یک جنس اند,انکار نکنیم حرف«عاعر»را!

دوشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۳  توسط سعیدتابان  |

 

«شهریاران را چه شد»

با سپاس از آقای عبدالرضا قاسمی به خاطر ایده شان

برای مانا یاد «علی محمد ساکی» شهردار شایسته شهرم و نه برای هم طایفه ایم:

 

«یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد

دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد

آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست

خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد

کس نمی‌گوید که یاری داشت حق دوستی

حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد

لعلی از کان مروت برنیامد سال‌هاست

تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد

شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار

مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد

گوی توفیق و کرامت در میان افکنده‌اند

کس به میدان در نمی‌آید سواران را چه شد

صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست

عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد

زهره سازی خوش نمی‌سازد مگر عودش بسوخت

کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد

حافظ اسرار الهی کس نمی‌داند خموش

از که می‌پرسی که دور روزگاران را چه شد»

 

یکشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۳  توسط سعیدتابان  |

 

پدر

 
 
 
هر آنچه در سرم بود و تمنا شد
حضورت خوار و زارش کرد و ملغی شد
 
به روی غنچه های شعر چون شبنم

نشستی تا گل از غنچه شکوفا شد

 

بگیر ای زندگی شب را به روی من
که شب با نور خورشیدم گوارا شد
 
اگر اردوی غم خیمه به جانم زد
به یک لبخند تو غم رفت و منها شد
 
شکستی تا نهالت پا گرفت اما
ستون محکمت در شعر بر پا شد
 
جهان بر روی یک سوزن عجب جا شد

خدای من ! خدا در خانه پیدا شد

 

دلت در نا اُمیدی ها چه تابان است

برای زندگی خورشید فردا شد

 
در این طوفان نامردی تویی روشن
و مردی با چراغت نور اعلا شد
 
به یک ابرو دل آتش پناه من
اشاره ات برایم اصل فتوا شد
 
تو آن کوهی که غیرت در رگت جاریست
و غیرت با رگت تفسیر و معنا شد
 
یکی امشب شرف از شهر می دزدد
ولی او سارق دلهای شیدا شد
 
چنان خاکی که کارش طعنه ها دارد
به آن خاکی که پیشش خوار و رسوا شد
 
بدان ملک سلیمانی پشیزی نیست
هر آنکس در هوایت بود دارا شد
 
نمازم یاد تو کردن در این دنیاست
همین جایی که من هستم مصلا شد
 
تویی آن اعتبار و آبروی من
جوانت از تب شهرت مبرا شد
 
به دنبال کدام الگو بگردم من
که الگوها کمر تا پایشان تا شد
 
اگر این بیشه آرام و بهاری شد
به لطف غرش شیری چو بابا شد
 
در این دریای بی ساحل غریقم من
همه عمرم شناور روی دریا شد 
 
من آن خاکسترم در زیر پای تو
غبار آسمان بودن تمنا شد

 

 

1391/8/5

دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۳  توسط سعیدتابان  |

 

 

 

 

اعدام احساس
....
بمباران غنچه ها
چه کسی جای تو را می گیرد
«آه»
عاشق و شاعر
«شهریاران را چه شد»
پدر

 

آبان ۱۳۹۳
مهر ۱۳۹۳
شهریور ۱۳۹۳
مرداد ۱۳۹۳
تیر ۱۳۹۳
خرداد ۱۳۹۳
اردیبهشت ۱۳۹۳
فروردین ۱۳۹۳
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲

 

 

سلام سرخ
گلال
آوای سکوت
رهگذر
دفتر خاطره ها
غزل الف میم روز
آرمین
شعر من و تو
گربه عابد
یار دبیرستانی من
تکصدا نصر
چو ایران نباشد تن من مباد
تی تال
استاد هوشنگ رئوف
لرستان : سرزمین گنج‌هاى نهان
مرد لر
دستنوشته های یک زن
ایلیا,اهورا
عجیب ولی واقعی
باد صبا
مجله اینترنتی اسبیکو
وب نوشته های بهروز مرادی
هیچ عمیق
اشعار مهدی حسینی(مسافر)
عابرتاریخ
واتوره
پرواز تا خورشید
آغازی دیگر
عبیدشاکی(نوشته های رضا ساکی)
به تو محتاج شدم....
نگین سلیمان,سیدحجت الله موسوی زاده
وبلاگ شخصی فرهاد داودوندی
غزل های زیبای حسن اسحاقی
غرب صدا

 

https://www.facebook.com/saeed.taban.58
انجمن شاعران جوان
شعرانه
انجمن ادبی شاعران پارسی زبان جهان
انجمن شاعران ایران
شاعران پارسی زبان
شاعر
شعرنو

 

RSS 2.0

.: Weblog Themes By PayamBlog :.